Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

Na najčešće postavljeno pitanje interesanata za Školu stranih jezika "Da li je vaš certifikat međunarodno priznat?", mi smo se potrudili pronaći odgovor o centrima u kojima se mogu polagati ispiti za međunarodno važeće certifikate poznavanja stranih jezika.

Pitali smo polaznike koji su do sad pohađali Školu jezika Fondacije „Zajednički put“ o njihovim utiscima, zamjerkama, sugestijama,...

Fondacija „Zajednički put“ raspisuje Javni poziv za upis korisnika VIII ciklusa programa „Škola stranih jezika“ na kurseve engleskog, njemačkog, italijanskog, ruskog, francuskog, češkog, norveškog i švedskog jezika.

Visoka ocjena u školi, obezbjeđena stipendija za studij ili usavršavanje u inostranstvu, stalno zaposlenje ili zanimljivo putovanje samo su neke od mogućnosti koje zahtijevaju napredno poznavanje nekog od stranih jezika! Cilj našeg tima je da korisnike našeg programa podstaknemo i podržimo na putu ostvarenja vlastitih potencijala učenjem stranih jezika!

Kako bi uspjeh naših korisnika bio zagarantovan, pored visoko kvalitetnih kurseva stranih jezika, Fondacija „Zajednički put“ svim korisnicima programa „Škola stranih jezika“ obezbjediće besplatno karijerno savjetovanje kako bi naši korisnici identifikovali svoje komparativne prednosti na domaćem ili međunarodnom tržištu rada ili obrazovanja, stekli vještine efektivnog planiranja karijere te se informisali o raspoloživim mogućnostima i prilikama na putu ostvarenja sopstvenih potencijala poznavanjem nekog od stranih jezika.

VRSTE KURSEVA STRANIH JEZIKA

U okviru VIII ciklusa programa „Škola stranih jezika“ dostupno je učenje engleskog, njemačkog, italijanskog, francuskog, ruskog, češkog norveškog i švedskog jezika i biće organizovane sljedeće vrste kurseva:

Za detaljnije informacije o navedenim vrstama kurseva možete kliknuti na željenu vrstu edukacije.

Napomena: prilikom formiranja grupa posebna pažnja biće posvećena radnim i drugim obavezama naših korisnika, kao što su zaposleni u radnim smjenama i radnici medicinke struke.

Edukacija će se obavljati po zvanično priznatim i kvalitetnim udžbenicima, učenje će biti bazirano na komunikativnom pristupu, u cilju savladavanja aktivne komunikacije na stranom jeziku.

Tokom edukacije, koristiće se odgovarajući didaktički materijali, originalni udžbenici prilagođeni vrsti i nivou kursa, kao i dodatna literatura, audio i video materijali kroz elektronsku bibliotekuElektronska biblioteka programa „Škola stranih jezika“ broji preko 100 naslova, a našim korisnicima dostupna je na bilo kojem mjestu, u bilo koje vrijeme, potpuno besplatno.

Kvalitetnu, zanimljivu, zabavnu i interaktivnu nastavu garantuju naši profesori i predavači sa dugogodišnjim iskustvom i razvijenom vlastitom metodologijom u podučavanju stranih jezika, a čiju stručnost i dostignuti kvalitet potvrđuje prosječna ocjena naših korisnika na prethodnih sedam ciklusa Škole stranih jezika od 4,8 od mogućih 5,0.

Kurs će pokrivati različite nivoe znanja stranih jezika u skladu s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika (A1, A2; B1, B2; C1 i C2), i to za: engleski, njemački, italijanski, francuski, ruski, češki, norveški i švedski jezik.

Po završetku edukacije, svi korisnici koji uspješno polože završni ispit dobijaju certifikat o stečenom nivou poznavanja stranog jezika i imaju mogućnost da polažu neki od međunarodnih ispita za dati nivo poznavanja stranog jezika u certifikovanim ispitnim centrima u Banjoj Luci, Sarajevu, Beogradu itd.

Standardni - preporučeni kursevi stranih jezika

Standardni kursevi stranih jezika održavaju se dva puta sedmično, u trajanju od dva školska časa, a program i metodologija edukacije u potpunosti su usklađeni s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika i uspješnim korisnicima omogućavaju kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispita.

Trajanje: 4 mjeseca po 4 školska časa sedmično, ukupno 60 časova u trajanju od po 45 min.

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju ovi kursevi su:

 • A1, A2, B1, B2, C1 i C2 za engleski, italijanski, francuski, ruski i češki jezik, u skladu s međunarodno preporučenim metodologijama za učenje navedenih jezika, kao i
 • A1-1, A1-2; A2-1, A2-2; B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2 za njemački, švedski i norveški jezik u skladu s preporučenom metodologijom.

Ubrzani kursevi njemačkog jezika

Na ubrzanim kursevima njemačkog jezika, edukacija se odvija dva ili tri puta sedmično, u trajanju od po dva ili više školskih časova, u zavisnosti od potreba i mogućnosti korisnika. Program i metodologija edukacije odvija se prema zvaničnoj literaturi Hueber instituta za njemački jezikkoja je u potpunosti usklađena s Evropskim nivoima poznavanjastranih jezika, a koja našim uspješnim korisnicima omogućava kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispitanjemačkog jezika.

Fond časova, kvalitetni i posvećeni diplomirani profesori njemačkog jezika, adekvatna metodologija rada i stručna literatura, uz korištenje resursa naše elektronske bibliotekegarantuju 100% uspješan završetak predviđenog nivoapoznavanja njemačkog jezika za sve one korisnike koji redovno i aktivno pohađaju naš program edukacije.

Trajanje kursa2 mjeseca po 6 ili više školskih časova sedmično (2 ili 3 puta sedmično), ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min.

Završni testovi na kraju svakog nivoa edukacije odvijaju se u skladu sa OSD metodologijom međunarodnog ispita njemačkog jezika. Na taj način,korisnici se u potpunostipripremaju za polaganje ovog međunarodnog ispita njemačkog jezika za dati nivo.

Za sve korisnike, koji planiraju izlazak na međunarodni OSD ispit, administrativne usluge nudimo potpuno besplatno - provjera termina i prijava za polaganje.

 

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju ubrzani kursevi njemačkog jezika su:

 • A1-1, A1-2; A2-1, A2-2; B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2, u skladu s preporučenom metodologijom Hueber instituta za učenje njemačkog jezika.

CIJENE KURSEVA STRANIH JEZIKA

Svi korisnici naših kurseva plaćaju participaciju u pokriću troškova našeg programa „Škola stranih jezika“.

 • Standardni - preporučeni kursevi
  • Kursevi A1 nivoa engleskog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika, odnosno A1-1 i A1-2 njemačkog jezika - 35,00KM mjesečno (2 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca)
  • Kursevi A2 nivoa engleskog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika, odnosno A2-1, A2-2 njemačkog jezika – 40,00KM mjesečno (2 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca)
  • Kursevi viših nivoa B1, B2, C1 i C2 engleskog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika, odnosno B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1, C1-2; C2-1, C2-2; njemačkog jezika- 45,00KM mjesečno (2 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca).
  • Kursevi nižih nivoa A1-1 i A1-2 švedskog i norveškog jezika 60,00 KM mjesečno ili 3 rate x 40,00 KM (1x sedmično 2h, 2 mjeseca)
 • Ubrzani kursevi njemačkog jezika
  • Ubrzani kursevi njemačkog jezika nižih nivoa (A1-1, A1-2; A2-1, A2-2)  2 ili 3 puta sedmično -  tri rate po 40KM, odnosno ukupno 120KM uz mogućnost plaćanja u 2 ili 3 rate.
  • Ubrzani kursevi njemačkog jezika viših nivoa (B1-1, B1-2; B2-1, B2-2)  2 ili 3 puta sedmično -  tri rate po 45KM, odnosno ukupno 135KM uz mogućnost plaćanja u 2 ili 3 rate.
 • Kurs za učenike osnovnih škola + sportska aktivnost
  • Kursevi A1 nivoa engleskog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika, odnosno A1-1 nivoa njemačkog jezika – 25,00 + 5,00KM mjesečno (cijena kursa + učešće u pokriću troškova sportskih aktivnosti)
 • Kursevi stranih jezika u malim grupma, prema specifičnim zahtjevima korisnika
  • Cijena ove vrste kursa zavisi od broja i zahtjeva korisnika. detaljnije informacije možete dobiti u našoj kancelariji ili putem kontakt telefona.

   

Za vrijeme trajanja edukacije (septembar – januar 2019. godine), korisnici plaćaju 4 jednake mjesečne članarine, i to prvu mjesečnu članarinu prilikom prijave - upisa u „Školu stranih jezika“ (avgust/ septembar 2018.), drugu mjesečnu članarinu u prvoj sedmici početka kursa (sredina septembra) a treću i četvrtu članarinu početkom mjeseca u kojem se odvija edukacija (oktobar i novembar 2018. godine).

Korisnici ubrzanih kurseva njemačkog jezika imaju mogućnost plaćanja dvomjesečnih kurseva u tri rate, i to prvu prilikom upisa/ nakon održanog info časa, nakon prvog mjeseca edukacije i po završetku kursa.

Po završetku edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne i troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci, polaganje završnog ispita i izdavanje certifikata.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi korisnika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH

Najuspješniji učenici osnovnih i srednjih škola - korisnici programa „Škola stranih jezika“ ostvaruju pravo na povrat jedne mjesečne participacije u skladu sa statutarnim ciljevima Fondacije, u vidu isplate jednokratne stipendije ili umanjenja mjesečnih participacija u narednom upisnom ciklusu, ukoliko ostvare odličan uspjeh na završnom ispitu.

 

DOBITI OD KURSA

 • Kvalifikovani i stručni predavači;
 • Fleksibilni termini;
 • Male grupe korisnika;
 • Aktivno učešće korisnika u samom procesu učenja;
 • Pristup elektronskoj biblioteci;
 • Redovna testiranja i ocjena napretka;
 • Edukacija po međunarodno priznatim udžbenicima;
 • Završni ispit po uzoru na OSD ispit;
 • Kreativni časovi prilagođeni potrebama korisnika.

ROK ZA PRIJAVE I TRAJANJE EDUKACIJE

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 10. septembra 2018. godine.

Trajanje kurseva je  4 mjeseca, od septembra 2018. do januara 2019. godine, dok će dinamika odvijanja ubrzanih kurseva biti utvrđena u dvomjesečnim periodima, odnosno prema potrebama korisnika.

Početak edukacije je predviđen za 14. septembar 2018. godine i održavaće se svakim radnim danom u popodnevnim terminima, u skladu s rasporedom koji će biti utvrđen sa korisnicima programa„Škola stranih jezika“.

Edukacija će se odvijati u prostorijama JU „Centar Sunce“ .

„Škola stranih jezika“ je pokrenuta uz podršku Osnivača, Predsjednice i najznačajnijeg donatora Fondacije „Zajednički put“ Semire Hoffmann, s ciljem da se što većem broju mladih omogući učenje stranih jezika po pristupačnim cijenama, što će im pomoći u daljem karijernom razvoju: obrazovanju, usavršavanju, konkurisanju za stipendije, zapošljavanju i slično.

U okviru programa „Škola stranih jezika“ do sada je mogućnost za učenje stranih jezika iskoristilo više od 1.000 korisnika. 

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način:

E-mail: fondacija.uw(@)gmail.com 

Facebook page: Fondacija „Zajednički put“

Telefon: 066/399-849,  ili lično na lokaciji „Zaštitne radionice“ Fondacije „Zajednički put“  Prijedor, Ulica Majora Milana Tepića bb (u blizini Patrije, pored kopirnice GLS design).

Dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod:

PRIJAVI SE I OSTVARI SVOJE POTENCIJALE UČENJEM STRANIH JEZIKA!