Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

„Informatička akademija“ je novi program Fondacije „Zajednički put“ pokrenut s ciljem da se mladima i drugim nedovoljno afirmisanim kategorijama građana omogući sticanje korisnih informatičkih vještina, uz niske troškove obuke, kako bi dobili mogućnost da ostvare svoje pune potencijale! Bolja zapošljivost, samozapošljavanje, napredovanje u obrazovanju ili profesiji samo su neke od mogućnosti koje možete ostvariti posjedovanjem informatičkih vještina, a ostvarenje potencijala naših korisnika je ispunjenje vizije, misije i ciljeva Fondacije!

„Informatička akademija“ predstavlja nastavak obuka koje je Fondacija „Zajednički put“ u saradnji sa drugim donatorima realizovala u prethodnom periodu, kao i rastuće potrebe za naprednim poznavanjem rada na računaru u svrhu zapošljavanja, nastavka obrazovanja, samozapošljavanja ili za jednostavnije i brže obavljanje svakodnevnih radnih ili životnih zadataka. Posjedovanje osnovnih informatičkih vještina je prepoznato i kao jedna od 8 ključnih kompetencija Evropske Unije. Pored toga, postojanje međunarodnih virtuelnih tržišta informatičkih usluga, pruža nebrojene mogućnosti za ostvarenje samozaposlenja kroz npr. izradu web stranica.

Iako se računarstvo i informatika danas uče kroz osnovno, srednje i visoko obrazovanje, činjenica je da mnogi nemaju dovoljno znanja ili iskustva za korištenje poslovnih programa Office paketa kao što su: Word, Excel ili Power Point. Pored toga, formalni sistem obrazovanja ne nudi mogućnost sticanja naprednih informatičkih vještina kao što su vještine izrade web sajtova i slično, a neformalne edukacije i kursevi su nedovoljno pristupačni. Zato je tu Informatička akademija koju organizuje Fondacija „Zajednički put“.

Moduli Informatičke akademije osmišljeni su tako da svi korisnici za kratko vrijeme dobiju adekvatna znanja i steknu vještine za optimalan rad na računarima, a prvi ciklus Informatičke akademije se sastoji iz dva modula:

CIJENA I TRAJANJE INFORMATIČKE AKADEMIJE

Svi polaznici naše Informatičke akademije imaju mogućnost da odaberu koji modul žele da pohađaju kao i da plaćaju u ratama.

 • Modul 1: JOOMLA CMS - program za izradu Web sajtova (30 časova): 2x100,00KM   (2x2 časa sedmično u trajanju do 90 minuta)
 • Modul 2.1: Windows & MS Word (18 časova): 2x35,00KM  (2 časa sedmično u trajanju do 90 minuta)
 • Modul 2.2: MS Excel (18 časova): 2x35,00KM  (2 časa sedmično u trajanju do 90 minuta)
 • Modul 2.3: PowerPoint (18 časova): 2x35,00KM  (2 časa sedmično u trajanju do 90 minuta)

Cijena modula obuhvata: upis na modul, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci Informatičke Akademije, polaganje završnog ispita, i izdavanje certifikata. Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi polaznika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

DOBITI OD MODULA

 • Kvalifikovani i stručni predavači;
 • Male grupe polaznika (6-8 polaznika);
 • Korištenje savremenih metoda učenja; 
 • Pristup elektronskoj biblioteci Informatičke Akademije;
 • Redovna testiranja i ocjena napretka;
 • Prijatna radna atmosfera;
 • Aktivno učešće polaznika u samom procesu učenja;
 • Kreativni časovi prilagođeni potrebama polaznika.

GARANCIJA

„Informatička akademija“, kao i stručni predavač svim krosinicima modula garantuju 100% učinak, odnosno potpunu osposobljenost prema planu edukacije modula. Korisnici modula koji budu nailazili na poteškoće prilikom savladavanja vještina predviđenih planom edukacije, biće obezbjeđena dodatna podrška našeg predavača.

Ocjena zadovoljstva korisnika projekta „Obuka za izradu web stranice“ koji se realizovao uz pokroviteljstvo USAID-a i u saradnji sa našim iskusnim predavačem: sadržaj predavanja 4,81 (max. ocjena 5,00), korisnost informacija sa predavanja 4,90 i metodi i kvalitet predavača 4,63!

OPREMA I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Tokom edukacije, korisnici modula Joomla CMS će koristiti vlastite laptope, a za one koji ne posjeduju vlastiti laptop biće obezbjeđen odgovarajući računar za svrhu pohađanja modula.

ROK ZA PRIJAVE I POČETAK MODULA

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 31. januara 2017. godine. Početak modula je predviđen za početak  6. februar 2017. godine.

Sve dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod:

Ukoliko su Vam potreben detaljnije informacije, biće nam drago odgovoriti na sve Vaše zahtjeve putem sljedećih kontakt opcija: