Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

Zbirni pregled članova i korisnika svih projekata Fondacije "Zajednički put":

Redni broj Naziv projekta Broj volontera Broj korisnika Broj članova FZP Broj osoba s invaliditetom/ poteškoćama M Ž Ukupno učesnika u projektu
1 Škola liderstva I 2 23 10 5 9 16 25
2 Škola liderstva II 3 33 16 7 10 26 36
3 Škola liderstva III 3 9 9 0 3 6 12
3 Info inclusive 216 41 0 35 101 156 257
4 Partnerstvo za budućnost 3 25 3 0 14 14 28
5 Međunarodni dan mladih 5 15 5 1 8 12 20
6 Info dan "Omladinski projekti – raspoloživi ino fondovi" 3 38 5 3 22 19 41
7 Inkluzivno preduzetništvo 3 195 10 160 93 102 195
8 Zaštitna radionica 3 175 15 152 85 93 178
9 CreActive Enterprises 1 5 6 0 2 4 6
10 Škola jezika I 3 68 68 0 33 40 73
11 Škola jezika II 3 125 125 2 51 74 125
UKUPNO: 248 752 372 338 431 562 993