Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

 

Škola stranih jezika Fondacije „Zajednički put“, u okviru proljetnog upisa XIII ciklusa raspisuje Javni poziv za upis polaznika, i to na kurseve engleskog, njemačkog i italijanskog jezika.

Edukacija se odvija dva ili tri puta sedmično, u trajanju od po dva ili više školskih časova, u zavisnosti od potreba i mogućnosti korisnika. Program i metodologija edukacije odvija se prema zvaničnoj literaturi  koja je u potpunosti usklađena s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika, a koja našim uspješnim korisnicima omogućava kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispita.

Naš fond časova, kvalitetni i posvećeni diplomirani profesori jezika, adekvatna metodologija rada i stručna literatura, besplatni konsultativni časovi, uz korištenje resursa naše elektronske biblioteke garantuju 100% uspješan završetak predviđenog nivoa poznavanja stranog jezika za sve one korisnike koji redovno i aktivno pohađaju naš program edukacije.

 

VRSTE KURSEVA STRANIH JEZIKA

U okviru XIII ciklusa programa „Škola stranih jezika“ dostupno je učenje engleskog, njemačkog i italijanskog jezika i biće organizovane sljedeće vrste kurseva:

Kurs će pokrivati različite nivoe znanja stranih jezika u skladu s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika (A1, A2; B1, B2; C1 i C2), i to za: engleski, njemački i italijanski jezik.

Standardni kursevi stranih jezika

Standardni kursevi stranih jezika održavaju se dva ili tri puta sedmično, u trajanju od po dva školska časa, a program i metodologija edukacije u potpunosti su usklađeni s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika i uspješnim korisnicima omogućavaju kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispita.

Trajanje:  

 • njemački jezik: 2 mjeseca po 6 školskih časova sedmično (tri puta sedmično), ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min.
 • engleski i italijanski jezik: 3 mjeseca po 4 školska časa sedmično (dva puta sedmično), ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min.

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju ovi kursevi:

 • A1-1, A1-2; A2-1, A2-2; B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2 za njemački jezik u skladu s preporučenom metodologijom.
 • A1, A2, B1, B2, C1 za engleski i italijanski jezik.

CIJENE KURSEVA STRANIH JEZIKA

Svi korisnici naših kurseva plaćaju participaciju u pokriću troškova našeg programa „Škola stranih jezika“.

Standardni kursevi

  • Kursevi njemačkog jezika nivoa A1-1, A1-2; A2-1, A2-2 B1-1, B1-2; B2-1, B2-2  - dvije rate po 60KM, odnosno ukupno 120KM
  • Kursevi engleskog i italijanskog jezika nivoa A1, A2, B1 i B2 – tri rate po 40KM, odnosno ukupno 120KM

Kurs za djecu

 • Kursevi A1 i A2 nivoa engleskog i italijanskog jezika, odnosno A1-1 i A1-2 nivoa njemačkog jezika – četiri rate po  25KM,

 

 Individualni časovi

  • Cijena ove vrste kursa zavisi od zahtjeva korisnika, detaljnije informacije možete dobiti u našoj kancelariji ili putem kontakt telefona: 066399849

   

Za vrijeme trajanja edukacije (maj - avgust 2021. godine), korisnici plaćaju 2, 3 ili 4 jednake mjesečne članarine, zavisno od vrste kursa koji pohađaju i to prvu mjesečnu članarinu prilikom prijave - upisa u „Školu stranih jezika“ (maj 2021.), a svaku narednu ratu na početku narednog mjeseca trajanja edukacije, odnosno drugu ratu do 03.06., treću ratu do 03.07. i četvrtu ratu (Kurs za djecu) do 03.08.2021.

Na kraju edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne i troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci, konsultativne časove i polaganje završnog ispita.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi korisnika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

 

DOBITI OD KURSA

 • Kvalifikovani i stručni predavači;
 • Fleksibilni termini;
 • Male grupe korisnika;
 • Aktivno učešće korisnika u samom procesu učenja;
 • Pristup elektronskoj biblioteci;
 • Redovna testiranja i ocjena napretka;
 • Konverzacijski časovi
 • Besplatni konsultativni časovi
 • Edukacija po međunarodno priznatim udžbenicima;
 • Završni ispit po uzoru na OSD i Goethe ispit.

ROK ZA PRIJAVE I TRAJANJE EDUKACIJE

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 03.maja 2021. godine..

Edukacija će se odvijati radnim danom u popodnevnim terminima, u skladu s rasporedom koji će biti utvrđen sa korisnicima programa „Škola stranih jezika“.

Edukacija će se odvijati u prostorijama JU „Centar Sunce“ .

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način:

E-mail: fondacija.uw(@)gmail.com 

Facebook page: Fondacija „Zajednički put“

Telefon: 066/399-849,  ili lično na lokaciji „Zaštitne radionice“ Fondacije „Zajednički put“  Prijedor, Ulica Majora Milana Tepića bb (u blizini Patrije, pored fotokopirnice GLS design).

Dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod: