Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

Fondacija “Zajednički put” Prijedor će u saradnji sa diplomiranim psihologom Vesnom Bosančić u narednom periodu objezbediti besplatne usluge karijernog i psihološkog savjetovanja za potrebe mladih prijedorske regije, kao stalnu programsku aktivnost Fondacije. Korisnici projekata i programa Fondacije, kao i drugi zainteresovani građani, posebno mladi, studenti i učenici prijedorske regije, koji žele da iskoriste priliku da dobiju korisne savjete za razvoj svoje obrazovne i/ili profesionalne karijere, ili ukoliko žele da dobiju prijateljske savjete vezano za različite aspekte razvoja ličnosti.

Usluge karijernog i psihološkog savjetovanja podrazumijevaju:

 • savjete vezano za izbor i promjenu zanimanja, promjenu usmjerenja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju a koji su zasnovani na relevantnim stručnim testovima;
 • savjete vezano za izradu biografije, popratnog ili motivacionog pisma;
 • informisanje o raspoloživim mogućnostima za obrazovno ili profesionalno usavršavanje u zemlji ili inostranstvu;
 • savjete vezano za lični rast i psihološki ili karijerni razvoj;
 • testiranje ključnih kompetencija - vještina, izrada tiplogije ličnosti ili uloge u timovima;
 • savjetovanje u vezi sa problemima u učenju, organizaciji vremena i sl.

Svi zainteresovani koji žele da koriste usluge karijernog ili psihološkog savjetovanja treba da se prijave na email adresu Fondacije: info(@)fondacijazajednickiput.org ili na jedan od kontakt telefona Fondacije. Nakon iskazanog interesovanja, Fondacija će organizovati grupna karijerna savjetovanja, odnosno individualna psihološka savjetovanja i testiranja, u skladu s iskazanim interesom i potrebama zainteresovanih.

Fondacija “Zajednički put” pokrenula je program besplatnih usluga karijernog i psihološkog savjetovanja kako bi korisnicima svojih programa i nedovoljno afirmisanim kategorijama građana pomogla na putu ostvarenja njihovih ambicija - potencijala, odnosno kako bi što lakše prevazišli različite prepreke koje im stoje na putu ostvarenja njihovih karijernih ili ličnih ciljeva.

Neke od realizovanih aktivnosti:

Karijerno savjetovanje korisnika programa "Škola stranih jezika"

Karijerno savjetovanje mladih lidera

 

Vesna Bosančić, diplomirani psiholog i student master studija psihologije

Vesna Bosačnić je rođena 14.2.1989. godine u Banjoj Luci. Srednju školu je završila u banjalučkoj Gimnaziji, društveno-jezički smjer. Po zanimanju je diplomirani psiholog. Fakultet je završila 2012. godine, na banjalučkom Filozofskom fakultetu, smjer psihologija. Nakon toga, nastavila je svoje stručno usavršavanje, upisavši master studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Vesna je koordinator za profesionalnu orjentaciju i karijerno savjetovanje pri Centru za razvoj karijere u Banjoj Luci.

U svom bogatom profesionalnom iskustvu, Vesna je od oktobra 2012. pa sve do februara 2015. godine volontirala u najvećem Međunarodnom studentskom udruženju „AIESEC“ (lokalni komitet u Banjoj Luci), gdje je godinu dana vodila ljudske resurse u organizaciji. Od 2008. godine volontirala je na Međunarodnom filmskom festivalu „Kratkofil plus“, a juna 2013. godine volontirala je na Prvoj internacionalnoj konferenciji „Кognitivno- bihejvioralne terapije” u BiH. Takođe volontira u Centru „Djeca svjetlosti“, gdje radi sa djecom s autizmom, gdje im kroz razne aktivnosti pomaže da usvoje određena znanja i vještine.

Vesna je svoje vještine dodatno usavršavala izradom stručnih publikacija i istraživanja, kao i pohađanjem stručnih seminara, kurseva i obuka iz oblasti psihologije, timskog rada, upravljanja organizacijom, menadžmenta i slično.