Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

O Fondaciji

Fondacija „Zajednički put“ predstavlja rezultat dugogodišnjeg angažmana u nevladinom i sektoru obrazovanja kao i humanitarnih aktivnosti organizovanih od strane njenog Osnivača i donatora Semire Hoffmann. (Humanitarna akcija podjele paketa sa životnim namirnicama i higijenskim priborom za porodice sa 4 i više djece).

Fondacija „Zajednički put“ osnovana je radi unaprijeđenja društvenog i socijalnog položaja djece i mladih a posebno onih s posebnim fizičkim, ekonomskim i drugim potrebama. Fondacija „Zajednički put“ radi na izgradnji i podsticanju dinamičnog i tolerantnog društva koje pruža jednake mogućnosti za sve.

Radno vrijeme

Radno vrijeme Fondacije od ponedeljka do petka u periodu od 09:00 - 17:00h 
Radno vrijeme Zaštitne radionice do ponedeljka do subote u periodu od 09:00 - 17:00h
Radno vrijeme Škole jezika od ponedeljka do petka u periodu od 17:00 - 20:30h
 

Vizija

Obrazovani i samosvjesni mladi, pokretači društva jednakih mogućnosti

Misija

Fondacija „Zajednički put“ promoviše volonterizam i inkluziju, motiviše i razvija samosvjesne mlade koji kroz svoj angažman unaprijeđuju uslove života u lokalnoj zajednici

Ciljevi Fondacije:

 • Identifikacija i ispitivanje potreba mladih;
 • Informisanje mladih;
 • Afirmacija i promocija potreba mladih u javnosti i pred vlastima;
 • Afirmacija i promocija potreba djece i mladih s poteškoćama;
 • Edukacija mladih i građana/ki iz oblasti demokratije i ljudskih prava;
 • Karijerno savjetovanje mladih;
 • Razvoj volonterizma među djecom, mladima i građanima/kama;
 • Podizanje društvene svijesti o značaju međugeneracijske solidarnosti;
 • Razvoj preduzetničkog duha kod mladih i građana/ki;
 • Razvoj omladinske politike na lokalnom i regionalnom nivou;
 • Rad na humanizaciji odnosa između mladih različitih nacionalnosti;
 • Organizovanje humanitarnih, kulturnih, edukativnih, sportskih i zabavnih manifestacija za djecu i mlade;
 • Promocija rekreativnog sporta i reproduktivnog zdravlja;
 • Promocija, zaštita, očuvanje i unaprijeđenje životne sredine i zdravlja djece i mladih;
 • Saradnja sa građanskim, omladinskim i sličnim nevladinim udruženjima u zemlji i inostranstvu u cilju povećanja uticaja i efikasnosti udruženja.

Programske oblasti rada Fondacije:

 1. Program karijerno savjetovanje i zapošljavanje mladih
 2. Program volonterizam i društvena odgovornost mladih
 3. Preduzetništvo i samozapošljavanje
 4. Promocija mladih talenata i javno zagovaranje

Aktivnosti Fondacije:

Edukacija, promocija, javno zagovaranje, fundraising, humanitarne akcije, nagrađivanje, naučno-istraživački rad, publicistika, informisanje, networking itd.

Spisak svih članova, korisnika Fondacije i učesnika projekata:

 • Pregled korisnika i članova
 • Izlagači - Zaštitna radionica
 • Polaznici Škole jezika

Humanitarne aktivnosti Semire Hoffmann:

 • Pregled humanitarnih aktivnosti Semire Hoffmann

Spisak svih članova, korisnika Fondacije i učesnika projekata:

 • Baza članova, korisnika i učesnika

Organizaciona šema: