Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

Ubrzani kursevi njemačkog jezika su proistekli iz potrebe pojedinih grupa korisnika za ubrzanim savladavanjem vještina komunicaranja na njemačkom jeziku. Edukacija će se odvijati tri puta sedmično, u trajanju od po dva ili više školskih časova, u zavisnosti od potreba i mogućnosti korisnika. Program i metodologija edukacije u potpunosti su usklađeni s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika i uspješnim polaznicima omogućavaju kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispita.

Trajanje: 2 mjeseca po 6 ili više školskih časova sedmično, ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min. Trajanje i dinamiku samog kursa je moguće prilagoditi potrebama grupe korisnika.

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju ubrzani kursevi njemačkog jezika su:

 • A1-1, A1-2; A2-1, A2-2; B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2, u skladu s preporučenom metodologijom izdavačke kuće Hueber za učenje njemačkog jezika.

Napomena: S obzirom na zahtjevnost učenja njemačkog jezika, a koja je prepoznata i kroz oficijelne udžbenike izdavačke kuće Hueber koji su kreirani po podijeljenim nivoima A1-1, A1-2 itd., izuzetnu posvećenost naših predavača kvalitetu i uspješnosti u učenju stranog jezika kod svakog korisnika, zainteresovani korisnci ove vrste kurseva moraju biti spremni na veoma dinamičan i zahtijevan proces učenja, kao i na samostalno učenje koristeći resurse elektronskoj biblioteci.

Prije početka edukacije, zainteresovani korisnici imaće mogućnost da dobiju detaljnije informacije o obimu, dinamici, terminima i cijenama ubrzanih kurseva od naših iskusnih profesora.

Za detaljnije informacije o ubrzanim kursevima možete se obratiti Fondaciji na naše kontakte.

Mjesečna participacija

Svi korisnici naših kurseva plaćaju samo mjesečnu participaciju u pokriću troškova našeg programa. Cijene ubrzanih kurseva njemačkog jezika su:

 • ubrzani kursevi njemačkog jezika nižih nivoa (A1-1, A1-2; A2-1, A2-2)  ili 3 puta sedmično, ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min - 40KM mjesečno, odnosno ukupno 120KM uz mogućnost plaćanja u 3 rate.
 • ubrzani kursevi njemačkog jezika viših nivoa(B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2), 2 ili 3 puta sedmično, ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min - 45KM mjesečno, odnosno ukupno 135KM uz mogućnost plaćanja u 3 rate.

Korisnici ubrzanih kurseva njemačkog jezika imaju mogućnost plaćanja dvomjesečnih kurseva u tri rate, i to prvu prilikom upisa/ nakon održanog info časa, nakon prvog mjeseca edukacije i po završetku kursa.

Po završetku edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne i troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci Škole stranih jezika, polaganje završnog ispita i izdavanje certifikata.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi korisnika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

Nagrađivanje najuspješnijih

Najuspješniji učenici osnovnih i srednjih škola u Prijedoru i Novom Gradu - korisnici programa „Škola stranih jezika“ ostvaruju pravo na povrat jedne mjesečne participacije u skladu sa statutarnim ciljevima Fondacije, u vidu isplate jednokratne stipendije ili umanjenja mjesečnih participacija u narednom upisnom ciklusu, ukoliko ostvare odličan uspjeh na završnom ispitu.

Rok za prijave i trajanje edukacije

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 10. septembra 2018. godine.

Trajanje kurseva je  4 mjeseca, od septembra do decembar 2018/januar 2019. godine, dok će dinamika odvijanja ubrzanih kurseva biti utvrđena u dvomjesečnim periodima, odnosno prema potrebama korisnika.

Početak edukacije je predviđen za 17. septembar 2017. godine i održavaće se svakim radnim danom u popodnevnim časovima, u skladu s rasporedom koji će biti utvrđen sa korisnicima programa „Škola stranih jezika“.

U Prijedoru, edukacija će se odvijati u prostorijama JU „Centar Sunce“.

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način: E-mail: fondacija.uw(@)gmail.com , Facebook page: Fondacija „Zajednički put“ Telefoni: 066/399-849,  ili lično:

Dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod: