Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

U Školi stranih jezika Fondacije "Zajednički put" trenutno se odvija nastava XIII ciklusa. Kurseve stranih jezika pohađaju polaznici engleskog i njemačkog jezika. Kao i u prethodnim ciklusima, nakon prvog mjeseca nastave na kursu, polaznici su odradili anonimne evaluacije o svom zadovoljstvu programom Škola stranih jezika.

Osoblje Fondacije "Zajednički put" redovno anketira polaznike o njihovom zadovoljstvu sa kursom i imaju priliku da ocijene sadržaj predavanja, brzinu i kvalitet usvajanja znanja, posvećenost predavača, kvalitet komunikacije sa kolegama, kao i sa osobljem Fondacije. Kao i u prethodnih nekoliko ciklusa, ankete su rađene online, anonimne su, a polaznici ocijenjuju ocjenama od 1 do 5. Na kraju ankete polaznici imaju mogućnost dodati svoje kritike ili pohvale, primjedbe, sugestije i sl.

Nakon prikupljenih ispunjenih anketa slijedi njihova analiza. "Ne krijemo svoje zadovoljstvo uvidom u rezultate anketiranja, ocjena polaznika naših kurseva stranih jezika je 4,8. Drago nam je kada nas polaznici hvale, ali su nam od još većeg značaja sugestije koje dobijemo. One nam omogućavaju da bolje sagledamo vlastitu poziciju u sadašnjem trenutku i uspješno planiramo naredne korake. Rezultati evaluacije vode ka poboljšanjima.“, ističu u Fondaciji.