Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

U Prijedoru je od 12. marta do 28. aprila 2016.  trajala Obuka u Joomla CMS sistemu za mlade sa invaliditetom u cilju osposobljavanja za samostalnu izradu internet sajtova. Obuku je organizovala Fondacija „Zajednički put“ iz Prijedora, sufinansirala osnivač i glavni donator Fondacije, gospođa Semira Hoffmann, a finansirala USAID “Partnership for innovation.

Polaznici obuke su: Predrag Crnobrnja, Nemanja Gruban, Mladen Pauković, Dejan Kočić, Jadranka Ružičić, Nataša Kuseta, Biljana Džepina, Denis Panić, Dejana Vujinović, Branislav Vukaljević, Dragana Krunić, Sabrina Pilipović i Slobodanka Šodić.

“Rad polaznika obuke je u potpunosti bio baziran na praktičnom radu u Joomla CMS sistemu, tako da svaki polaznik nakon završene obuke ima izrađen vlastiti internet sajt u cjelosti, na kojem su vježbali i radili tokom svakog časa, a koji je nakon 60 časova obuke poprimio obrise ozbiljnog internet sajta.

Pored rada na času, polaznici su redovno dobijali štampane materijale za samostalni rad i vježbu kod kuće, kao i domaće zadatke.

U cilju rješavanja svih nedoumica i problema koje polaznici imaju u radu i vježbi kod kuće, napravljena je Facebook grupa „Obuka za izradu web stranica 2016“ na kojoj su se gotovo svakodnevno postavljala pitanja na koja su polaznici redovno dobijali odgovore od predavača.

Nakon šezdeset časova, polaznici su radili test iz pređenog gradiva, na kojem su svi ostvarili rezultate za prolaz. Test je trajao 120 minuta i u njemu su polaznici izrađivali novi internet sajt od samog početka.

 Opšta ocjena je da su polaznici savladali i usvojili skoro sve lekcije, što je svakako garancija u njihovom budućem samostalnom radu na internet sajtovima.”

Nemanja Šipka, predavač