Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

U mjesecu maju su raspoloživi su sledeći ubrzani kursevi:

 • - Kurs njemačkog jezika
 • - Kurs engleskog jezika

 

Ubrzani kursevi stranih jezika

Na ubrzanim kursevima stranih jezika, edukacija se odvija dva ili tri puta sedmično, u trajanju od po dva ili više školskih časova, u zavisnosti od potreba i mogućnosti korisnika. Program i metodologija edukacije za njemački jezik odvija se prema zvaničnoj literaturi Hueber instituta za njemački jezik koja je u potpunosti usklađena s Evropskim nivoima poznavanjastranih jezika, a koja našim uspješnim korisnicima omogućava kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispitanjemačkog jezika.

Fond časova, kvalitetni i posvećeni diplomirani profesori, adekvatna metodologija rada i stručna literatura, veliki broj konsultativnih i konverzacijskih časova uz korištenje resursa naše elektronske bibliotekegarantuju 100% uspješan završetak predviđenog nivoa za sve one korisnike koji redovno i aktivno pohađaju naš program edukacije.

Trajanje kursa

2 mjeseca po 6 ili više školskih časova sedmično (2 ili 3 puta sedmično), ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min.

 

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju ubrzani kursevi stranih jezika su:

 • A1-1 i A1-2; za njemački jezik, u skladu s preporučenom metodologijom Hueber instituta za učenje njemačkog jezika i 
 • A1, A2, B1 i B2 za engleski jezik.

CIJENE KURSEVA STRANIH JEZIKA

Svi korisnici naših kurseva plaćaju participaciju u pokriću troškova našeg programa „Škola stranih jezika“.

Ubrzani kursevi stranih jezika

  • Kursevi engleskog i njemačkog jezika  120KM s mogućnošću plaćanja u dvije ili tri rate (2 ili 3 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 2 mjeseca)

 

Kursevi stranih jezika u malim grupma, prema specifičnim zahtjevima korisnika

  • Cijena ove vrste kursa zavisi od broja i zahtjeva korisnika. detaljnije informacije možete dobiti u našoj kancelariji ili putem kontakt telefona: 066399849

   

Za vrijeme trajanja edukacije (maj-jul 2019. godine), korisnici plaćaju 3 jednake članarine , i to prvu članarinu prilikom prijave - upisa u „Školu stranih jezika“ (maj 2019.), drugu mjesečnu članarinu u drugoj sedmici početka kursa (početak juna) a treću članarinu početkom mjeseca u kojem se odvija edukacija (početak jula 2019. godine).

Po završetku edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne i troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci, konsultativne časove i polaganje završnog ispita.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi korisnika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH

Najuspješniji učenici osnovnih i srednjih škola - korisnici programa „Škola stranih jezika“ ostvaruju pravo na povrat jedne mjesečne participacije u skladu sa statutarnim ciljevima Fondacije, u vidu isplate jednokratne stipendije ili umanjenja mjesečnih participacija u narednom upisnom ciklusu, ukoliko ostvare odličan uspjeh na završnom ispitu.

 

DOBITI OD KURSA

 • Kvalifikovani i stručni predavači;
 • Fleksibilni termini;
 • Male grupe korisnika;
 • Aktivno učešće korisnika u samom procesu učenja;
 • Pristup elektronskoj biblioteci;
 • Redovna testiranja i ocjena napretka;
 • Konverzacijski časovi
 • Besplatni konsultativni časovi
 • Edukacija po međunarodno priznatim udžbenicima;
 • Završni ispit po uzoru na OSD ispit.

ROK ZA PRIJAVE I TRAJANJE EDUKACIJE

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 15.05.2019. godine.

Trajanje kurseva je  2 mjeseca, do sredine jula 2019. godine.

Edukacija će se  održavaće se svakim radnim danom u popodnevnim terminima, u skladu s rasporedom koji će biti utvrđen sa korisnicima programa „Škola stranih jezika“.

Edukacija će se odvijati u prostorijama JU „Centar Sunce“ .

„Škola stranih jezika“ je pokrenuta uz podršku Osnivača, Predsjednice i najznačajnijeg donatora Fondacije „Zajednički put“ Semire Hoffmann, s ciljem da se što većem broju mladih omogući učenje stranih jezika po pristupačnim cijenama, što će im pomoći u daljem karijernom razvoju: obrazovanju, usavršavanju, konkurisanju za stipendije, zapošljavanju i slično.

U okviru programa „Škola stranih jezika“ do sada je mogućnost za učenje stranih jezika iskoristilo više od 1200 korisnika. 

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način:

E-mail: fondacija.uw(@)gmail.com 

Facebook page: Fondacija „Zajednički put“

Telefon: 066/399-849,  ili lično na lokaciji „Zaštitne radionice“ Fondacije „Zajednički put“  Prijedor, Ulica Majora Milana Tepića bb (u blizini Patrije, pored kopirnice GLS design).

Dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod: