Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

U utorak, 30.10.2018. u prostorijama Omladinskog savjeta Prijedor je počeo pripremni kurs za polaganje OSD ispita.

Ovoga puta kurs je organizovan za polaznike koji se spremaju za polaganje A1 nivoa.

Pripremni kurs za polaganje međunarodno priznatog ispita se sastoji od 16 časova po 45 minuta, a dinamika kursa će biti prilagođena potrebama polaznika, u smislu broja časova u danu, odnosno sedmici.

Pripremom su je namjenjen polaznicima koji su i ranije pohađali kurs njemačkog jezika, te su na ovaj način željeli da još bolje savladaju samu strukturu i tehniku datog međunarodnog ispita.

Nastava se izvodi po udžbenicima koji su namjenjeni u svrhu pripreme za polaganje OSD ispita, a polaznici će  polagali testove (pismene i usmene) po uzoru na prave ispite.

Cilj pripremnih kurseva za polaganje međunarodnih ispita je (dodatno) savladavanje tehnike i metodologije polaganja konkretnog međunarodnog ispita, pored standardnih - preporučenih i ubrzanih kurseva koji prate strukturu međunarodnih ispita.

Kroz ovaj kurs, koji je stalni dio ponude Škole stranih jezika Fondacije „Zajednički put“ korisnici programa dobiće pristup adekvatnoj literaturi za polaganje konkretnog međunarodnog ispita, stručno mentorstvo i korisne savjete u vezi sa strukturom ispita, kao i primjere za vježbu kako bi pozitivan ishod polaganja međunarodnog ispita bio što izvjesniji.

Međunarodni ispiti za koje se organizuju kursevi:

 • TOEFL, Internet based - engleski jezik, i
 • OSD - njemački jezik.

Termini za polaganje navedenih ispita uglavnom se organizuju jednom mjesečno u ispitnim centrima u Banjoj Luci. Detaljnije informacije o navedenim ispitima možete pronaći ovdje ili na oficijelnim stranicama TOEFL OSD.