Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

Protekle sedmice u “Školi stranih jezika” je sprovedena mjesečna evaluacija u okviru koje se polaznicima pruža mogućnost da sami ocijene sadržaj i kvalitet nastave, kao i način predavanja na kursevima. Ankete koje popunjavaju su anonimne i svaka sugestija je rado prihvaćena. Ta praksa u Školi stranih jezika Fondacije “Zajednički put” je osmišljena kako bi i polaznici indirektno učestvovali u organizaciji kursa, odnosno svojim komentarima doprinijeli što uspješnijem radu.

Mjesečna evaluacija podrazumijeva ocijenu različitih segmenata “Škole stranih jezika”, od sadržaja I zanimljivosti predavanja, kvaliteta interakcije do opšte ocjene predavača. Sa ponosom možemo konstatovati da ukupna ocijena za Školu stranih jezika Fondacije “Zajednički put” iznosi 4.8 od mogućih 5.00, a da su profesori i više nego opravdali očekivanja svojih polaznika govori informacija da su predavači dobili zavidnu ocjenu 4,91!

Od početka kursa, sada već nepunih mjesec dana, u “Školi stranih jezika” se vrijedno radi kako bi se polaznicima olakšalo učenje stranih jezika. Svim polaznicima su na njihove mail adrese poslani audio, video i elektronski materijali iz Elektronske biblioteke “Škole stranih jezika” koji je formirana kako bi svojim korisnicima pomogla u savladavanju prepreka u učenja stranog jezika. Da učenje stranih jezika učine takođe i zanimljivim veliki trud ulažu posvećeni profesori na kretivnim časovima koji se organizuju za korisnike “Škole stranih jezika”. Kreativni časovi se sastoje od raznih igrokaza ili kvizova, gledaju se filmovi na stranom jeziku koje polaznici kasnije prepričavaju ili skupa rade pano na zadanu temu.

Škola stranih jezika je pokrenuta uz podršku Osnivača, predsjednice i najznačajnijeg donatora Fondacije „Zajednički put“ Semire Hoffmann, s ciljem da se što većem broju mladih omogući učenje stranih jezika po pristupačnim cijenama, što će im pomoći u daljem karijernom razvoju: obrazovanju, usavršavanju, konkurisanju za stipendije, zapošljavanju i slično.