Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

Produžen rok za prijave na javni poziv za upis korisnika VI ciklusa programa "Škola stranih jezika"

Fondacija "Zajednički put" obavještava vas da je produžen rok za prijave za upis korisnika VI ciklusa programa "Škola stranih jezika" do petka, 15. septembra 2017. godine. Edukacija korisnika započeće od ponedeljka, 18. septembra 2017. godine. Tačan raspored odvijanja edukacije za sve korisnike biće utvrđen u toku tekuće sedmice, o čemu ćemo blagovremeno informisati sve zainteresovane korisnike.

„Škola stranih jezika“ Fondacije „Zajednički put“ inspirisana je željom da dragim sugrađanima u Prijedoru i Novom Gradu omogućimo kvalitetno učenje stranih jezika uz niske troškove obuke i kako bi ostvarili svoje potencijale učenjem stranih jezika.

Visoka ocjena u školi, obezbjeđena stipendija za studij ili usavršavanje u inostranstvu, stalno zaposlenje ili zanimljivo putovanje samo su neke od mogućnosti koje zahtijevaju napredno poznavanje nekog od stranih jezika a naš cilj je da naše korisnike podstaknemo i podržimo na putu ostvarenja vlastitih potencijala!

Kako bi uspjeh naših korisnika bio zagarantovan, pored visoko kvalitetnih kurseva stranih jezika, Fondacija „Zajednički put“ svim korisnicima programa „Škola stranih jezika“ obezbjediće besplatno karijerno savjetovanje kako bi naši korisnici identifikovali svoje komparativne prednosti na domaćem ili međunarodnom tržištu rada ili obrazovanja, stekli vještine efektivnog planiranja karijere te se informisali o raspoloživim mogućnostima i prilikama na putu ostvarenja sopstvenih potencijala poznavanjem nekog od stranih jezika.

Priliku za sticanje vještina komunikacije na stranim jezicima do sada je iskoristilo preko 800 korisnika u Prijedoru i Novom Gradu u prethodnih pet uspješno realizovanih ciklusa obuka.

VRSTE KURSEVA STRANIH JEZIKA

U okviru  ciklusa programa „Škola stranih jezika“ dostupno je učenje engleskog, njemačkog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika i biće organizovane sljedeće vrste kurseva:

Za detaljnije informacije o navedenim vrstama kurseva možete kliknuti na željenu vrstu edukacije.

Edukacija će se obavljati po zvanično priznatim i kvalitetnim programima, učenje će biti bazirano na komunikativnom pristupu, u cilju savladavanja aktivne komunikacije na stranom jeziku.

Tokom edukacije, koristiće se odgovarajući didaktički materijali, originalni udžbenici prilagođeni vrsti i nivou kursa, kao i dodatna literatura, audio i video materijali koji su potpuno besplatno dostupni korisnicima programa kroz elektronsku bibliotekuElektronska biblioteka programa „Škola stranih jezika“ broji preko 100 naslova, a našim korisnicima dostupna je na bilo kojem mjestu, u bilo koje vrijeme, potpuno besplatno.

Kvalitetnu, zanimljivu, zabavnu i interaktivnu nastavu garantuju naši profesori i predavači sa dugogodišnjim iskustvom i razvijenom vlastitom metodologijom u podučavanju stranih jezika, a čiju stručnost i dostignuti kvalitet potvrđuje prosječna ocjena naših korisnika na prethodnih pet ciklusa Škole stranih jezika od 4,8 od mogućih 5,0.

OPŠTI KURSEVI STRANIH JEZIKA

Opšti kursevi će pokrivati različite nivoe znanja stranih jezika u skladu s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika (A1, A2; B1, B2; C1 i C2), i to za: engleski, njemački, italijanski, francuski, ruski i češki jezik.

Opšti kursevi stranih jezika biće organizovani za dvije starosne grupe, i to: omladina od 10 do 15 godina starosti, kao i za mlade i odrasle od 15 godina starosti.

Po završetku edukacije, svi korisnici koji uspješno polože završni ispit dobijaju certifikat o stečenom nivou poznavanja stranog jezika i imaju mogućnost da polažu neki od međunarodnih ispita za dati nivo poznavanja stranog jezika u certifikovanim ispitnim centrima u Banjoj Luci, Sarajevu, Beogradu itd.

Standardni - preporučeni kursevi stranih jezika

Standardni kursevi stranih jezika održavaju se dva puta sedmično, u trajanju od dva školska časa, a program i metodologija edukacije u potpunosti su usklađeni s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika i uspješnim polaznicima omogućavaju kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispita.

Trajanje4 mjeseca po 4 školska časa sedmično, ukupno 60 časova u trajanju od po 45 min.

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju kursevi su:

 • A1, A2, B1, B2, C1 i C2 za engleski, italijanski, francuski, ruski i češki jezik, u skladu s međunarodno preporučenim metodologijama za učenje navedenih jezika, kao i
 • A1-1, A1-2; A2-1, A2-2; B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2 za njemački jezik, u skladu s preporučenom metodologijom Hueber instituta za učenje njemačkog jezika.

Ubrzani kursevi njemačkog jezika

Ubrzani kursevi njemačkog jezika su novina u ponudi programa „Škola stranih jezika“ proistekli iz potrebe pojedinih grupa korisnika za ubrzanim savladavanjem vještina komunicaranja na njemačkom jeziku. Edukacija će se odvijati tri puta sedmično, u trajanju od po dva ili više školskih časova, u zavisnosti od potreba i mogućnosti korisnika. Program i metodologija edukacije u potpunosti su usklađeni s Evropskim nivoima poznavanja stranih jezika i uspješnim polaznicima omogućavaju kvalitetnu pripremu za polaganje međunarodnih ispita.

Trajanje2 mjeseca po 6 ili više školskih časova sedmično, ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min. Trajanje i dinamiku samog kursa je moguće prilagoditi potrebama grupe korisnika.

Nivoi poznavanja stranih jezika za koje se organizuju ubrzani kursevi njemačkog jezika su:

 • A1-1, A1-2; A2-1, A2-2; B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2, u skladu s preporučenom metodologijom Hueber instituta za učenje njemačkog jezika.

Napomena: S obzirom na zahtjevnost učenja njemačkog jezika, a koja je prepoznata i kroz oficijelne udžbenike njemačkog Hueber instituta koji su kreirani po podijeljenim nivoima A1-1, A1-2 itd., a s druge strane izuzetnu posvećenost naših predavača kvalitetu i uspješnosti u učenju stranog jezika kod svakog korisnika, zainteresovani korisnci ove vrste kurseva moraju biti spremni na veoma dinamičan i zahtijevan proces učenja, kao i na samostalno učenje koristeći resurse elektronske biblioteke.

Prije početka edukacije, zainteresovani korisnici imaće mogućnost da dobiju detaljnije informacije o obimu, dinamici, terminima i cijenama ubrzanih kurseva od naših iskusnih profesora.

Za detaljnije informacije o ubrzanim kursevima možete se obratiti Fondaciji na naše kontakte.

Za detaljnije informacije o Pripremnim kursevima za polaganje međunarodnih ispita, Specijalističkim kursevima Instruktivnim kursevima engleskog jezikakao i “On-line” kursevima  stranih jezika kliknite na željenu vrstu edukacije.

CIJENE KURSEVA STRANIH JEZIKA

Svi korisnici naših kurseva plaćaju samo participaciju u pokriću troškova našeg programa „Škola stranih jezika“ koja se kreće od 35,00KM do 45,00KM mjesečno u zavisnosti od nivoa i vrste kursa koji se pohađa.

 • Ubrzani kursevi njemačkog jezika
  • Ubrzani kursevi njemačkog jezika nižih nivoa(A1-1, A1-2; A2-1, A2-2), 3 puta sedmično po 2 časa, ukupno 50 časova u trajanju od po 45 min - 40KM mjesečno, odnosno ukupno 120KM uz mogućnost plaćanja u 2 ili 3 rate;
  • Ubrzani kursevi njemačkog jezika viših nivoa (B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1; C1-2), 3 puta sedmično po 2 časa u trajanju od po 45 min., 2 mjeseca - 50KM mjesečno, odnosno ukupno 150KM uz mogućnost plaćanja u 2 ili 3 rate;
  • Kursevi viših nivoa B1, B2, C1 i C2 engleskog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika, odnosno B1-1, B1-2; B2-1, B2-2; C1-1, C1-2; C2-1, C2-2; njemačkog jezika- 45,00KM mjesečno (3 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca).
 • Standardni - preporučeni kursevi
  • Kursevi nižih nivoa A1 i A2 engleskog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika, odnosno A1-1, A1-2; A2-1, A2-2 njemačkog jezika -35,00KM mjesečno (2 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca)
 • Pripremni kursevi za polaganje međunarodnih ispita
  • Pripremni kursevi međunarodnih ispita: TOEFL - za engleski jezik, OSD (ili Goethe) - 35KM za korisnike programa „Škola stranih jezika“ Fondacije „Zajednički put“, odnosno 50KM za sve druge kategorije korisnika.
  • Kursevi viših nivoa B1, B2, C1 i C2 engleskog, italijanskog, francuskog, ruskog i češkog jezika - 45,00KM mjesečno (3 x 2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca).
 • Kurs engleskog jezika za djecu: 20,00KM mjesečno (2 x 1 čas sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca).

Za vrijeme trajanja edukacije (septembar - decembar 2017. godine), korisnici plaćaju 4 jednake mjesečne članarine, i to prvu mjesečnu članarinu prilikom prijave, odnosno upisa u „Školu stranih jezika“ (septembar 2017.), drugu mjesečnu članarinu u prvoj sedmici početka kursa (sredina septembra) a treću i četvrtu članarinu početkom mjeseca u kojem se odvija edukacija (oktobar i novembar 2017. godine).

Korisnici ubrzanih kurseva njemačkog jezika imaju mogućnost plaćanja dvomjesečnih kurseva u dvije ili tri rate, i to prvu prilikom upisa/ nakon održanog info časa, nakon prvog mjeseca edukacije i po završetku kursa.

Po završetku edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne i troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci Škole stranih jezika, polaganje završnog ispita i izdavanje certifikata.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi korisnika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH

Najuspješniji učenici osnovnih i srednjih škola u Prijedoru i Novom Gradu - korisnici programa „Škola stranih jezika“ ostvaruju pravo na povrat jedne mjesečne participacije u skladu sa statutarnim ciljevima Fondacije, u vidu isplate jednokratne stipendije ili umanjenja mjesečnih participacija u narednom upisnom ciklusu, ukoliko ostvare odličan uspjeh na završnom ispitu.

DOBITI OD KURSA

 • Kvalifikovani i stručni predavači;
 • Male grupe polaznika;
 • Korištenje savremenih metoda učenja; 
 • Pristup elektronskoj biblioteci;
 • Redovna testiranja i ocjena napretka;
 • Prijatna radna atmosfera;
 • Aktivno učešće polaznika u samom procesu učenja;
 • Kreativni časovi prilagođeni potrebama korisnika, kao i
 • Povoljno učešće u studijskim posjetama i praktičnoj primjeni jezika (npr. studijska posjeta Gracu i sl.)

ROK ZA PRIJAVE I TRAJANJE EDUKACIJE

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 09. septembra 2017. godine.

Trajanje kurseva je  4 mjeseca, od septembra do decembra 2017. godine, dok će dinamika odvijanja ubrzanih kurseva biti utvrđena u dvomjesečnim periodima, odnosno prema potrebama korisnika.

Početak edukacije je predviđen za 11. septembar 2017. godine i održavaće se svakim radnim danom u popodnevnim časovima, u skladu s rasporedom koji će biti utvrđen sa korisnicima programa„Škola stranih jezika“.

Prijedoru, edukacija će se odvijati u prostorijama JU „Centar Sunce“ a u Novom Gradu u Hotelu „New Sanatron“.

„Škola stranih jezika“ je pokrenuta uz podršku Osnivača, Predsjednice i najznačajnijeg donatora Fondacije „Zajednički put“ Semire Hoffmann, s ciljem da se što većem broju mladih omogući učenje stranih jezika po pristupačnim cijenama, što će im pomoći u daljem karijernom razvoju: obrazovanju, usavršavanju, konkurisanju za stipendije, zapošljavanju i slično.

U okviru programa „Škola stranih jezika“ do sada je mogućnost za učenje stranih jezika iskoristilo više od 800 polaznika. 

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način:

E-mail: fondacija.uw(@)gmail.com 

Facebook profil i page: Fondacija „Zajednički put“

Telefoni: 066/399-849 i 064 406 68 46,  ili lično na lokaciji „Zaštitne radionice“ Fondacije „Zajednički put“  Prijedor, Ulica Majora Milana Tepića bb (u blizini Patrije, pored kopirnice GLS design).

Dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod:

Drugi trenutno otvoreni konkursi Fondacije: Konkurs za profesore i predavače norveškog, švedskog i njemačkog jezika