Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

„Škola stranih jezika“ Fondacije „Zajednički put“ inspirisana je željom da dragim sugrađanima u Prijedoru omogućimo kvalitetno učenje stranih jezika uz niske troškove obuke i kako bi ostvarili svoje potencijale učenjem stranih jezika. Od sada, tu mogućnost imaće i naši najmlađi sugrađani i to sa diplomiranom profesoricom engleskog jezika koja posjeduje bogato iskustvo u radu sa djecom predškolskog i osnovno-školskog uzrasta!

Cilj kursa engleskog jezika za djecu je savladavanje vještina komunicaranja na najrasprostranjenijem i najkorisnijem svjetskom jeziku, na zabavan i kreativan način. Pored toga, ovaj kurs ima za cilj da učenicima osnovnih škola pruži podršku u savladavanju nastavnih planova i programa, kao i sticanje temeljite podloge za napredno korištenje engleskog jezika u različitim životnim situacijama.

Uspješnost u savladavanju vještina komunicaranja na engleskom jeziku zagarantovana je višegodišnim iskustvom naše Fondacije u edukaciji mladih, a zabavan i kreativan način učenja zagarantovan je višestrukim talentima naše profesorice koja je, pored profesorskog poziva, uspješna koreografkinja, umjetnička plesačica i amaterska glumica! Detaljnije o programu “Škola stranih jezika” možete pronaći ovdje, a detaljnije o našoj profesorici možete pronaći ovdje.

Kursevi će biti organizovani za djecu sljedeće starosne dobi:

 • učenici od 1 do 5 razreda, kao i
 • učenici od 6 do 9 razreda osnovne škole.

Trajanje: 4 mjeseca po 2 školska časa sedmično, ukupno 30 časova u trajanju od po 45 min.

Mjesečna participacija

Svi korisnici naših kurseva plaćaju samo mjesečnu participaciju u pokriću troškova našeg programa. Mjesečna participacija za kurseve engleskog jezika za djecu je 20,00KM mjesečno (2 časa sedmično u trajanju od po 45 minuta, 4 mjeseca).

Po završetku edukacije, svi korisnici programa „Škola stranih jezika“ plaćaju jednokratu naknadu od 10,00KM  za administrativne i troškove izdavanja i dodjele certifikata o uspješno položenoj obuci stranog jezika za dati nivo znanja.

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci Škole stranih jezika, polaganje završnog ispita i izdavanje certifikata.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi korisnika i njihovim redovnim školskim obavezama.

Nagrađivanje najuspješnijih

Najuspješniji učenici osnovnih škola - korisnici programa „Škola stranih jezika“ ostvaruju pravo na povrat jedne mjesečne participacije u skladu sa statutarnim ciljevima Fondacije, u vidu isplate jednokratne stipendije ili umanjenja mjesečnih participacija u narednom upisnom ciklusu, ukoliko ostvare odličan uspjeh na završnom ispitu.

Rok za prijave i trajanje edukacije

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 09. septembra 2017. godine.

Trajanje kurseva je  4 mjeseca, septembar - decembar 2017/januar 2018. godine.

U Prijedoru, edukacija će se odvijati u prostorijama JU „Centar Sunce.

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način: E-mail: fondacija.uw(@)gmail.com , Facebook profil i page: Fondacija „Zajednički put“ Telefoni: 066/399-849 i 064 406 68 46,  ili lično:

Visoka ocjena u školi, obezbjeđena stipendija za studij ili usavršavanje u inostranstvu, stalno zaposlenje ili zanimljivo putovanje samo su neke od mogućnosti koje zahtijevaju napredno poznavanje nekog od stranih jezika a naš cilj je da naše korisnike podstaknemo i podržimo na putu ostvarenja vlastitih potencijala!

Dodatne informacije možete pronaći na linkovima ispod: