Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

Dana 1. decembra 2017. godine, u velikoj sali Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA, za predstavnike omladinskih organizacija i ostalih partnera u izgradnji omladinske politike, održana je kratka prezentacija istraživanja koje je urađeno za potrebe izrade ove strategije. Nakon same prezentacije, predstavnici organizacija, koje kreiraju omladinsku politiku, među njima i predstavnici Fondacije „Zajednički put“ podijljeni u radne grupe, dali su i svoje smjernice izrade ovog dokumenta. Ispred prijedorske Fondacije „Zajednički put“, bili su Natalija Miletić i Branko Radinović.

U narednih godinu dana, Fondacija „Zajednički put“ realizuje značajan projekat za cijelu prijedorsku regiju „Inkluzivno preduzetništvo“. Projekat ima za cilj da omogući inkluziju mladih s invaliditetom prijedorske regije u privredne aktivnosti, i da na taj način dostignu nezavisnost i jednakost u društvu. Takođe, ove godine Fondacija realizuje tradicionalni program „Škole liderstva“, čiji je cilj podstaći i osposobiti mlade ljude za aktivno učešće na tržištu rada, uspješno bavljenje preduzetništvom i društveni angažman kroz njihovu edukaciju i povezivanje sa adekvatnim prilikama za sticanje korisnih vještina i specifičnih znanja.

U prostorijama EU info centra u Sarajevu, 2. avgusta 2017. godine, u okviru projekta SOCIETIES, kojeg finansira Evropska unija, predstavnici Caritas-a BiH i prijedorske Fondacije „Zajednički put“, potpisali su ugovor o projektu Inkluzivno preduzetništvo, vrijednog 17.000 evra. Ovaj projekat, jedan je od šest projekata za razvoj socijalnog preduzetništva i usluga u lokalnim zajednicama , namijenjenih za osobe sa invaliditetom i mentalnim poteškoćama.

Zaštitna radionica Fondacije „Zajednički put“, već tri godine uspješno, kao najbolji model prakse za postizanje samoodrživog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, djeluje kao poseban program same Fondacije. Zahvaljujući ovim projektom, plan je da Zaštitna radionica bude samoodrživa u ekonomskom smislu, kako bi osobe sa invaliditetom, na području prijedorske regije, dobile mogućnost najkvalitetnijeg samozapošljavanja.