Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

Diplomatska akademija u Beču i u akademskoj 2017/18. godini nudi više studijskih programa,  i kurseva, a za odabrane kandidate iz Bosne i Hercegovine na raspolaganju stoje posebne stipendije Austrijske razvojne agencije (Austrian Development Agency- ADA) .

Kandidatima su na raspolaganju sljedeći studijski programi i kursevi: 

1) 54. diplomski studijski program: jednogodišnji studijski program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa za apsolvente na univerzitetima svih usmjerenja.
Težište ovog programa je na upoznavanju struktura i politika Evropske unije. Naročit profil ovog studijskog programa obilježen  je učenjem praktičnih vještina (tehnika prezentacije i pregovaranja, retorike, projektnog menadžmenta itd), intenzivnim programom jezičkog obrazovanja i višejezičke nastave (njemački, engleski i francuski).

2) 22. M.A.l.S. - studijski program (Master of Advanced International Studies): dvogodišnji master program sa težištem na Evropi. Kandidati koji već  raspolažu dovoljnim interdisciplinarnim akademskim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa, mogu biti primljeni direktno u drugu godinu. Ovaj studijski program realizuje se u saradnji sa Univerzitetom u Beču.

3) 11. E.T.I.A. - studijski program (Master in Environmental Technology &International Affairs): dvogodišnji master program u  saradnji sa Tehničkim univerzitetom u Beču.  Polaznici ovog studijskog programa će se upoznati i sa političkom, privrednom i pravnom pozadinom (1. godina na Diplomatskoj akademiji), kao i sa naučno­ tehničkim aspektima međunarodnih pitanja vezanih za okolinu (2. godina na Tehničkom univerzitetu).

4) Ljetni kurs za njemački jezik, kulturu i civilizaciju Austrije: intenzivna nastava njemačkog jezika za  sve nivoe znanja jezika, sa ekskurzijama i radionicama o austrijskoj politici, istoriji i kulturi.

Više informacija o ponudi Diplomatske akademije u Beču, informacije o načinu prijave za određene studijske programe, kao i formulare za prijavu možete naći na veb–stranici Diplomatske akademije u Beču: https://www.da-vienna.ac.at

 

Izvor: www.unibl.org