Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

"Škola liderstva" predstavlja tradicionalni projekat Fondacije „Zajednički Put“ u kojem učestvuju mladi različitih psiho-fizičkih osobina i koji žive u različitim društveno-socijalnim i ekonomskim uslovima. Korisnici projekta su: mladi talenti, mladi iz socijalno ugroženih porodica, mladi s invaliditetom, etničke manjine i mladi iz ruralnih sredina.

Osnovni cilj projekta je podstaći i osposobiti mlade ljude za aktivno učešće na tržištu rada, uspješno bavljenje preduzetništvom i društveni angažman kroz njihovu edukaciju i povezivanje sa adekvatnim prilikama za sticanje korisnih vještina i specifičnih znanja, bez obzira na poteškoće sa kojima se mladi susreću u okruženju.

Projekat „Škola liderstva“sastoji se iz četiri međusobno povezane programske komponente, i to: Komponenta I: Zapošljavanje: mapiranje tržišta rada i karijerno savjetovanje,Komponenta II: Inkluzivno preduzetništvo i samozapošljavanje, Komponenta III: Projektni menadžment i volonterizam mladih, i Komponenta IV: Aktivnosti promocije prava i sposobnosti osjetljivih kategorija mladih.

Kroz svaku od navedenih komponenti, korisnici ovog projekta - budući mladi lideri u različitim društvenim oblastima imaće priliku da pohađaju radionice i treninge s ciljem njihovog osposobljavanja za: samostalno upravljanje vlastitom karijerom - planiranjem obrazovnog i profesionalnog usavršavanja, pokretanje vlastitog biznisa, samozapošljavanje ili realizaciju društveno-odgovornih projekata i medijskih kampanja.

U prostorijama Omladinskog savjeta Prijedor, 26.11.2016. održana je radionica u sklopu projekta „Škola liderstva – lV generacija mladih lidera“ u organizaciji Fondacije „Zajednički put“. Učesnici su tokom ove radionice u okviru komponente "Projektni menadžment i volonterizam mladih" usvajali nova znanja na temu upravljanja projektnim ciklusom.

U okviru projekta "Škola liderstva- lV generacija mladih lidera", polaznici projekta imali su jednodnevnu radionicu na temu upravljanja projektnim ciklusom u skladu sa zvaničnom metodologijom izrade i realizacije projekata Evropske unije. Radionici, na kojoj je svoje znanje prenosila vrhunski stručnjak Aleksandra Pećanac, prisustvovali su mladi lideri sa područja Prijedora, Novog Grada i Oštre Luke. Cilj obuke je osposobiti mlade da samostalno rade na razvoju projektnih prijedloga koje mogu kandidovati za finansiranje od strane domaćih institucija i međunarodnih donatora.

U nedelju, 13. novembra 2016. godine u prostorijama Omladisnkog savjeta Prijedor IV generacija mladih lidera imala je priliku da  provjere kvalitet svog karijernog portfolija koji su pripremali na prethodnim radionicama u okviru projekta „Škola liderstva 2016“, kao i da unaprijede vještine lične prezentacije.

U okviru drugog seta radionica komponente projekta „Zapošljavanje: mapiranje tržišta rada i karijerno savjetovanje“, mladi lideri imali su priliku da uz pomoć diplomiranog psihologa identifikuju svoje ključne kompetencije, te da otkriju osnovne karakteristike svoje ličnosti a u cilju objektivnog sagledavanja svojih komparativnih prednosti na tržištu rada i obrazovanja. Na bazi dobijenih informacija, korisnici projekta imali su priliku da finalizuju svoj karijerni portfolio: biografiju, popratno i motivaciono pismo, te karijerne ciljeve i aktivnosti.

Konstantno usavršavanje svog znanja, sticanje korisnih vještina i specifičnih znanja, koja nisu dostupna u formalnom obrazovanju, želje su mladih ljudi sa ovih prostora, ali prilika za tako nešto i nema puno. Upravo, „Škola liderstva“  Fondacije „Zajednički put“ jeste kvalitetna prilika za mlade iz Prijedora, Novog Grada i Oštre Luke,  i to besplatna. U narednom periodu, mladi  ideri će kroz razne radionice i simulacije usvajati nove vještine i  to od stručnih i iskusnih predavača, među kojima je i Anja Šolak.