Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

"Škola liderstva" predstavlja tradicionalni projekat Fondacije „Zajednički Put“ u kojem učestvuju mladi različitih psiho-fizičkih osobina i koji žive u različitim društveno-socijalnim i ekonomskim uslovima. Korisnici projekta su: mladi talenti, mladi iz socijalno ugroženih porodica, mladi s invaliditetom, etničke manjine i mladi iz ruralnih sredina.

Osnovni cilj projekta je podstaći i osposobiti mlade ljude za aktivno učešće na tržištu rada, uspješno bavljenje preduzetništvom i društveni angažman kroz njihovu edukaciju i povezivanje sa adekvatnim prilikama za sticanje korisnih vještina i specifičnih znanja, bez obzira na poteškoće sa kojima se mladi susreću u okruženju.

Projekat „Škola liderstva“sastoji se iz četiri međusobno povezane programske komponente, i to: Komponenta I: Zapošljavanje: mapiranje tržišta rada i karijerno savjetovanje,Komponenta II: Inkluzivno preduzetništvo i samozapošljavanje, Komponenta III: Projektni menadžment i volonterizam mladih, i Komponenta IV: Aktivnosti promocije prava i sposobnosti osjetljivih kategorija mladih.

Kroz svaku od navedenih komponenti, korisnici ovog projekta - budući mladi lideri u različitim društvenim oblastima imaće priliku da pohađaju radionice i treninge s ciljem njihovog osposobljavanja za: samostalno upravljanje vlastitom karijerom - planiranjem obrazovnog i profesionalnog usavršavanja, pokretanje vlastitog biznisa, samozapošljavanje ili realizaciju društveno-odgovornih projekata i medijskih kampanja.

U subotu, 3. decembra 2016. godine u prostorijama prijedorskog Omladinskog savjeta ,mladi lideri imali su priliku pokazati vještine u pisanju društveno - odgovornih projekata, usvojenih prethodnim radionicama. Takmičarskim dijelom, lV generacija mladih lidera uspješno je završila lll komponentu Škole liderstva.

U prostorijama prijedorskog Omladinskog savjeta, 3.12.2016. u okviru komponente „Projektni menadzment i volonterizam mladih“, održana je druga po redu radionica, gdje je lV generacija mladih lidera, nadograđivala svoje znanje na temu upravljanja projektnim ciklusom. Ovom radionicom, završena je lll komponenta projekta „Škola liderstva“.

Tokom jednodnevne radionice, mladi lideri podijeljeni u timove, usvojili su dodatne vještine i znanja o izradi projekata, te su naučeno primjenili na sopstvenim projektnim prijedlozima. Zajedno sa predavačem još jednom su prešli metodologiju izrade-pisanja i realizacije projekata.Polaznici „Škole liderstva-lV generacija mladih lidera“, tokom radionice detaljno su se pripremali za takmičarski dio u temi upravljanja projektnim cilkusom, a pravo na takmičenje, imali su učesnici koji su prošli obje radionice komponente „Projektni menadzment i volonterizam mladih“

Ivana Ćikić, kao prvorangirana mlada liderka na takmičenju karijernih planova, koje je organizovano u nedjelju 13. novembra 2016. sa osvojenih 42 boda, osvojila je popust u cijeni kursa od 50% u narednom ciklusu Škole stranih jezika Fondacije „Zajednički put“. Ivana Ćikić  volontira u Poreskoj upravi, a završila je Ekonomski fakultet u Novom Sadu.

"Ponosna sam što sam pobijedila i što su drugi prepoznali moj potencijal, jer smatram da se trud uvijek isplati. Hvala Fondaciji "Zajednički put" na ovako vrijednoj nagradi"