Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Informatička Akademija
 • O Fondaciji
 • Škola stranih jezika
 • Zaštitna radionica
 • Semira Hoffmann

"Škola liderstva" predstavlja tradicionalni projekat Fondacije „Zajednički Put“ u kojem učestvuju mladi različitih psiho-fizičkih osobina i koji žive u različitim društveno-socijalnim i ekonomskim uslovima. Korisnici projekta su: mladi talenti, mladi iz socijalno ugroženih porodica, mladi s invaliditetom, etničke manjine i mladi iz ruralnih sredina.

Osnovni cilj projekta je podstaći i osposobiti mlade ljude za aktivno učešće na tržištu rada, uspješno bavljenje preduzetništvom i društveni angažman kroz njihovu edukaciju i povezivanje sa adekvatnim prilikama za sticanje korisnih vještina i specifičnih znanja, bez obzira na poteškoće sa kojima se mladi susreću u okruženju.

Projekat „Škola liderstva“sastoji se iz četiri međusobno povezane programske komponente, i to: Komponenta I: Zapošljavanje: mapiranje tržišta rada i karijerno savjetovanje,Komponenta II: Inkluzivno preduzetništvo i samozapošljavanje, Komponenta III: Projektni menadžment i volonterizam mladih, i Komponenta IV: Aktivnosti promocije prava i sposobnosti osjetljivih kategorija mladih.

Kroz svaku od navedenih komponenti, korisnici ovog projekta - budući mladi lideri u različitim društvenim oblastima imaće priliku da pohađaju radionice i treninge s ciljem njihovog osposobljavanja za: samostalno upravljanje vlastitom karijerom - planiranjem obrazovnog i profesionalnog usavršavanja, pokretanje vlastitog biznisa, samozapošljavanje ili realizaciju društveno-odgovornih projekata i medijskih kampanja.

U nedelju, 19. novembra 2017. godine u prostorijama Omladisnkog savjeta Prijedor, V generacija mladih lidera, imala je priliku da  provjeri kvalitet svog karijernog portfolija koji su pripremali na prethodnoj radionici u okviru projekta „Škola liderstva 2017“, kao i da unaprijede vještine lične prezentacije. Održano je i takmičenje u prezentaciji karijernih planova. Najbolja i pobjednica samog takmičenja je mlada liderka Jelena Oljača.

Takmičarski žiri, kojeg su činili treneri I komponente projekta „Zapošljavanje: mapiranje tržišta rada i karijerno savjetovanje“, tokom takmičenja su ocijenjivali pripremu CV-a, karijerni plan, usklađenost i prezentaciju, te propratno i motivacaiono pismo, što su sami mladi lideri imali zadatak da pripreme nakon prve radionice.

U subotu, 18. novembra 2017. godine u prostorijama Omladisnkog savjeta Prijedor, održana je prva radionica ovogodišnje Škole liderstva.   Trideset mladih lidera iz Prijedora, Novog Grada i Oštre Luke, imalo je priliku usvojiti nove vještine i znanja u okviru prve radionice komponente projekta „Zapošljavanje: mapiranje tržišta rada i karijerno savjetovanje“. 

Mladi lideri imali su priliku da od stručnih trenera usvoje znanja i vještine kako bi se što bolje pripremili za tržište rada. Nakon što su predstavili svoje dosadašnje karijerno iskustvo i kompetencije, na prvoj radionici, mladi lideri su se upoznali sa vještinama kako napisati kvalitetan CV, propratno i motivaciono pismo. Takođe, lideri su se na prvoj radionici upoznali i sa resursima koji su dostupni, za ostvarivanje njihovih karijernih ciljeva. Treneri su ih upoznali sa mogućnostima za stipendiranje u zemlji i inostranstvu, sa praksama i poslovnim prilikama u njihovoj zemlji i inostranstvu, te i ostalim mogućnostima, i dragocjenom iskustvu za njihovo što bolje profesionalno usavršavanje.

"Škola liderstva : V generacija mladih lidera“ predstavlja tradicionalni projekat koji se realizuje po peti put u kontinuitetu uz pokroviteljstvo predsjednice Fondacije Semire Hoffmann i Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Po prvi put, ove godine je pokrovitelj i Opština Novi Grad. Osnovni cilj projekta je podstaći i osposobiti mlade ljude za aktivno učešće na tržištu rada, uspješno bavljenje preduzetništvom i društveni angažman kroz njihovu edukaciju i povezivanje sa adekvatnim prilikama za sticanje korisnih vještina i specifičnih znanja, bez obzira na poteškoće sa kojima se mladi susreću u okruženju.

Projekat „Škola liderstva“sastoji se iz četiri međusobno povezane programske komponente, i to:

 • Komponenta I: Zapošljavanje: mapiranje tržišta rada i karijerno savjetovanje,
 • Komponenta II: Inkluzivno preduzetništvo i samozapošljavanje,
 • Komponenta III: Projektni menadžment i volonterizam mladih, i
 • Komponenta IV: Aktivnosti promocije prava i sposobnosti osjetljivih kategorija mladih.