Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

Fondacija „Zajednički put“ iz Prijedora, pokreće novu projektnu aktivnost pod nazivom: „Partnerstvo za budućnost“. Cilj ovog projekta jeste izgraditi i osnažiti partnerstvo između mladih volontera i partnera mladih - poslodavaca, građana i institucija Republike Srpske. Projekat treba da doprinese razvoju i promociji volonterizma među građanima i privrednim subjektima, smanjenju međugeneracijskog jaza, te da obezbijedi konkretne mogućnosti za mlade za ekonomsko osamostavljavanje.

Projekat će se realizovati u vidu anketiranja poslodavaca i fizičkih lica koji imaju potrebu za privremenim i povremenim angažovanjem mladih ljudi. Sve informacije o raspoloživim mogućnostima za volontiranje, kao i povremeni rad kod privrednih poslodavaca biće raspoložive na web stranici Fondaciji i facebook profilu i stranice Fondacije „Zajednički put“.

Ovom prilikom, pozivamo sve građane prijedorske regije, kao i zanteresovane privredne subjekte da se priključe ovoj kampanji, preuzmu obrazce za popunjavanje i na taj način daju direktan doprinos izgradnji partnerstva za budućnost.

Fondacija „Zajednički put“ će u narednom periodu, nakon preliminarnih rezultata istraživanja, organizovati niz informaciono-edukativnih događaja u cilju informisanja svih zainteresovanih aktera o raspoloživim beneficijama za volontiranje, te uključivanju mladih ljudi u redovne poslovne procese, kao šti su na primjer beenficije za zapošljavanje mladih s invaliditetom i sl.