Informatička Akademija
Sve o informatičkoj Akademiji
Pročitaj više
O Fondaciji
Sve o Fondaciji "Zajednički put" iz Prijedora
Pročitaj više
Škola stranih jezika
Sve o Školi stranih jezika
Pročitaj više
Zaštitna radionica
Sve o Zaštitnoj radionici Prijedor
Pročitaj više
Semira Hoffmann
Semira Hoffmann - Osnivač i donator Fondacije
Pročitaj više
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Informatička Akademija
  • O Fondaciji
  • Škola stranih jezika
  • Zaštitna radionica
  • Semira Hoffmann

U petak, 8. juna 2018. godine, u prostorijama prijedorske Fondacije „Zajednički put“, u okviru realizacije projekta „Inkluzivno preduzetništvo“, a koji je odobren od strane Evropske unije, uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta , grada Prijedor, kao i predsjednice Fondacije „Zajednički put“  Semire Hoffmann, potpisan je sporazum o saradnji između prijedorske Fondacije „Zajednički put“ i  banjalučkog Udruženja građana „Zajedno“.

Jedno od udruženja koje se pridružilo u realizaciji predviđenih aktivnosti ovim projektom,  jeste i banjalučko Udruženje građana „Zajedno“. Ovim sporazumom, kojeg su potpisali , ispred ovog udruženja Mirjana Perišić i koordinator projekta „Inkluzivno preduzetništvo“ Dragana Kosanović, utvrđuju se okviri saradnje između ovog udruženja i Fondacije, te bliže utvrđuje uloga svake od strana na relizaciji samog projekta.

Kroz kruseve izrade nakita, šivenja i ukrašavanja dekupaž tehnikom, koje će održavati iskusni treneri, omogućiće se inkuzija i za korisnike ovog udruženja. Kursevi i radionice će se održavati u prostorijama UG „Zajedno“.

Nakon izrade rukotvorina, iste će biti izložene i ponuđene kupcima u Zaštitnoj radionici i na taj način korisnici projekta ostvarivaće i vlastite prihode.

Za UG „Zajedno“, veoma je važno partnerstvo sa organizacijama koje u tom smislu imaju izgrađene kapacitete kao sto je Fondacija Zajednički put, ističe Mirjana Perišić iz ovog udruženja.

„Partnerstvo sa ovom organizacijom koja svoju ulogu izvršava na najbolji način važno je i sa aspekta razmjene iskustva. Posjetom Zaštitnoj radionici, uočeno je da ova organizacija ulaže veliki trud na promociji osoba s invaliditetom i njihovih kapaciteta, promovišući ljudska prava,  kao što je pravo na rad i zaradu koja u BiH nisu na odgovarajućem nivou. Iskreno nas raduje što smo dio projekta „Inkluzivno preduzetništvo“, jer je to prilika za ljude sa mentalnim poremećajima da svoje radove izlože u prodaji i saznaju koliko su ona privlačna za druge. Svaki izlazak u drugi svijet vrijedan je pažnje“.

Osim Udruženja „Zajedno“, partneri u projektu „Inkluzivno preduzetništvo“ su  prijedorsko Udruženje roditelja djece s posebnim potrebama „Neven“ , prijedorska Javna ustanova „Centar Sunce“ , kao i individualni korisnici.

Projekat „Inkluzivno preduzetništvo“, ima za cilj da omogući postizanje ekonomske samostalnosti ove populacije, i to sa cijele prijedorske regije,pa i šire, u privredne aktivnosti, kako bi na taj način dosegli  nezavisnost i jednakost u društvu lokalnoj sredini.

UG Zajedno je osnovano 30.03.2006. godine na inicijativu JU Centra za socijalni rad Banja Luka, zbog teških i nagomilanih socijalnih problema sve većeg broja duševno bolesnih lica, njihovih porodica, socijalne stigme, kršenja ljudskih prava, izolovanosti i odbačenosti. Članovi Udruženja su psihički oboljele osobe, članovi porodica koji imaju oboljelog člana, profesionalci, volonteri, studenti.

Uz finansijsku podršku Centra za socijalni rad Banja Luka i Grada Banja Luka, početkom 2007. godine, UG Zajedno je otvorilo prvi Dnevni centar za duševno bolesne ljude u Banja Luci. Nam­jera je bila da se oboljeli, porodice i profesionalna lica oglase u iskazivanju svojih potreba, nedostataka resursa i da uzmu učešće u odlučivanju na različitim nivoima za kvalitetnije zdravstvene i soci­jalne usluge u mentalnom zdravlju.

Danas je ovaj Dnevni centar proširena usluga Centra za socijalni rad Banja Luka, kao podrška za socijalno uključivanje marginalizovanih, jačanjem njihovih socijalnih kapaciteta. Time je on i finansijski podržan u sistemu socijalne zaštite čime je izvjesna njegova održivost.